КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩИНА РАЗГРАДОтчетност


- Добри практки - КОРС, 14.04.2005г. - pdf 130 KB

- Обществен договор за ред и сигурност - pdf 139 KB

- Механизми за отчетност на полицията - pdf 62 KB


Становища


- Становище до Комисията по обществен ред и сигурност в Община Разград - 23.09.2004г. - pdf 96 KB

- Предложение до Комисията по обществен ред и сигурност в Община Разград - 22.09.2004г. - pdf 121 KB

- Становище до Постоянната комисия по законност, сигурност и предложения на гражданите на Общински съвет -Разград - pdf 86 KB


Кореспонденция


- До г-жа Милена Цанева, председател на Комисията по обществен ред и сигурност Община Разград - pdf 60 KB

- До Г-н Венелин Узунов Кмет на Община Разград - pdf 95 KB

- До г-жа Милена Цанева, председател на Комисията по обществен ред и сигурност Община Разград - pdf 43 KB

- До г-н Адемов - pdf 86 KB


Правила и програми


- Работен план за опазване на обществения ред и сигурността на територията на Община Разград 2003 - 2007г. - pdf 86 KB

- Правилник за дейността на Комисията за обществен ред и сигурност към Общински съвет - Разград - pdf 95 KB

- Правила за подобряване сигурността на обслужвания район - pdf 101 KB

- Примерни правила за изграждането и дейността на регионалните и местните /общинските/ комисии за обществен ред и сигурност - pdf 76 KB