Наредба № IЗ-1457/28.08.07 за условията и реда за привличане на граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала да помагат за изпълнение на законово определените функции на Национална служба “Полиция” - pdf 1 307 KB


Наръчник за дейността на районния инспектор в близост до обществото - pdf 1 307 KB


Стратегия “ Полицията в близост до обществото” - Утвърдена със заповед на Министъра на вътрешните работи № Iв 907/30.10.2002 - pdf 106 KB


План за положителни действия на полицията и етническите групи в Разград, приет на обществен форум в Разград, 22 май 2002г. - pdf 102 KB


Полицията в близост до обществото - pdf 97 KB


C.A.P.R.A. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - pdf 142 KB