Проект “Посещение и изследване на добри практики в Румъния в областта на полицейската дейност в райони с преобладаващо малцинствено население”Краен отчет по проекта - pdf 153KB


Резюме на проекта - pdf 175KB