Проект “Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства”Краен отчет на проекта - pdf 452KB


Работен план на КОРС, 2003 - 2007 - pdf 126KB


Правилник на КОРС - Разград - pdf 113KB


Проучване на общественото мнение - pdf 270KB


Анкетна карта - pdf 238KB


Обява явна процедура за членове на Групата за подкрепа на полицията - pdf 236KB


Обява за участие в подготвително обучение. - pdf 236KB


Клуб “Млад откривател” - pdf 235KB


Становище относно промени в Наредба 1 - pdf 241KB


Отразяване в пресата - pdf 115KB


Резюме на проект "Модел Успешна полиция Разград – развитие на устойчиви партньорства" - pdf 288KB