Проект “Модел успешна полиция Разград”Краен отчет по проекта - резюме. - pdf 220 KB


Стандарти за наблюдение на дейността на Полицията в Разград - pdf 282 KB


Успешни практики на партньорство с полицията в Разград. - pdf 221 KB


Резултати от проект “Модел Успешна полиция Разград” - pdf 334 KB


Краен отчет по проект “Модел успешна полиция Разград” - pdf 343 KB


Семинар “Равната възможност”, 14 -15 юни 2003г. - pdf 203 KB


Обществен договор за ред и сигурност. - pdf 178 KB


Обобщение на карта за оценка от информационна среща. - pdf 201 KB


Резюме на проекта - pdf 196 KB