Проект “Заедно решаваме”


Постигнати резултати по проект “Заедно решаваме” - pdf 134 KB


Пълен вариант на краен отчет по проект “Заедно решаваме” - pdf 1 026 KB


Краен отчет на проект “Заедно решаваме” - pdf 171 KB


Информация за медиите - pdf 144 KB


Дипляна Проект “Заедно решаваме” - pdf KB


Информационен доклад “Заедно решаваме”, септември 2001 - март 2002 г. - pdf 130 KB


Работна среща - 10.10.2001г. - pdf 83 KB


Доклад за Обществен форум “Заедно решаваме” - pdf 206 KB


Покана за участвате в Обществен форум “Заедно решаваме” - pdf 106 KB


Резюме на проекта - pdf 80 KB