Отчети


Информация за дейността на ОДП-РАЗГРАД през 2006г. - pdf 193 KB

Отчет на РПУ Разград за 2006г. - pdf 2 903 KB

Отчет на РДВР Разград за 2005г. - pdf 140 KB

Отчет на РПУ Разград за 2005г. - pdf 410 KB

Отчет на РДВР Разград за 2004г. - pdf 180 KB

Отчет на РДВР Разград за 2003г. - pdf 163 KB

Отчет на РДВР Разград за 2002г. - pdf 135 KB

Отчет на РДВР Разград за 2001г. - pdf 204 KB


Документи


Етичен кодекс на служителите от министерството на вътрешните работи с полицейски правомощия - pdf 177 KB