37 роми – кандидати за полицията минаха обучение - pdf 62,5 KB


Национален тримесечен обобщен доклад по проект „ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ В ПОЛИЦИЯТА” за периода юни-август 2007г. - pdf 356 KB