Анкета за текущо наблюдение – май 2006г. - pdf 229 KB


Анкета за обществено наблюдение – юли-септември 2005г. - pdf 165 KB


Текущо наблюдение на дейността на полицията в Разград януари - юни 2005г. - pdf 86 KB


Междинен анализ от изследване публичния образ на полицията в Разград – април, май, юни 2005г. - pdf 123 KB


Месечна оценка за публичния образ на полицията, юни 2005г. - pdf 158 KB


Месечна оценка за публичния образ на полицията, май 2005г. - pdf 168 KB


Месечна оценка за публичния образ на полицията, април 2005г. - pdf 170 KB


Междинен анализ от първите три месеца на 2005г. - pdf 110 KB


Месечна оценка за публичния образ на полицията, март 2005г. - pdf 153 KB


Месечна оценка за публичния образ на полицията, февруари 2005г. - pdf 140 KB


Месечна оценка за публичния образ на полицията, януари 2005г. - pdf 107 KB


Проучване на общественото мнение, 15 - 30 септември 2004г. - pdf 172 KB