ПОЛИЦИЯТА В БЛИЗОСТ ДО ОБЩЕСТВОТО


      Съвместната дейност на Центъра на НПО и РДВР Разград започна през януари 2000 г. с реализирането на проект “Увеличаване на обществената подкрепа за действията на полицията в Разград”. Идеята за подобряване и укрепване на общественото възприемане на полицейската институция възникна след проучване на общественото мнение. Организирахме дискусии и фокус-групи, в които участваха журналисти от местните медии, представители на неправителствени организации, бизнесмени, представители на малцинствените групи, граждани. Проучването на общественото мнение установи, че в местното общество има информационен дефицит. Въпреки сравнително спокойната обстановка и ниския ръст на престъпления полицията няма широка обществена подкрепа на своите действия. Предвид спецификата на областта възникна необходимост да се създадат условия на полицейските служители за запознаване с особеностите на общуването на хора от различни култури – роми, турци, власи. Да живееш в мултиетническо общество не е лесно. Познаването на културните особености на етническите групи може да помогне за изработване на положителен подход към определени ситуации, възприемане като проблемни.


      При реализацията на втори проект с полицията “Заедно решаваме” (2001-2002) Центърът на неправителствените организации в Разград следваше своята мисия: да работи за подобряване ефективността при работата на районните инспектори и служителите от патрулно-постовата дейност на РДВР-Разград с представителите на етническите групи, като се повиши самочувствието им и се справят по-добре със служебните си задължения. Да се увеличи отзивчивостта, сътрудничеството и доверието на гражданите към труда на полицаите. Увеличаване на възможностите за участие на етническите групи във формиране на политиката на местната полиция в област Разград, подобряване капацитета и професионализма на полицейските служители от малките общини и населени места чрез образователни програми е целта на новия проект “Модел “Успешна полиция Разград”.