ГРУПА ЗА ПОДКРЕПА НА ПОЛИЦИЯТАКритерии за наблюдение на полицията в Разград - март 2005г. - pdf 105 KB


Състав на Групата за подкрепа на полицията - pdf 99 KB


Писмо до Групата за подкрепа на полицията - pdf 65 KB


Правила на групата за подкрепа на полицията - pdf 86 KB


Явна процедура за членове на Групата за подкрепа на полицията - pdf 67 KB


Критерии за наблюдение на полицията в Разград - pdf 113 KB